ANA BAŞLIKLAR

İstihdamın Geliştirilmesine Yönelik Ulusal ve Uluslararası Çalışmalar
Destekleyici Teknolojiler ve İnovasyon
Araştırma, Proje geliştirme ve toplumsal farkındalığı arttırma
Mimarı erişilebilirlik
Engelli öğrenci birimlerinin standardizasyonu  
Engelli Öğrenci Birimlerinin Üniversite ile uyumlu Kalite Stratejileri
Eğitimi çeşitlendirebilmek için sunulan akademik imkanlar / seçmeli dersler
İletişim ve Yaşam
Toplumsal Hayata katılım; Üniversite içindeki diğer faaliyetlere Katılım ( Kulüpler, Spor, Rekreasyon gibi)

ÇALIŞTAY KONULARI 

1.Akademik Yaşamda Erişilebilirlik

Akademik Destek
Farklı Engellilik tiplerine yönelik olarak ders materyallerine ulaşım sağlayabiliyor muyuz ?
Destekleyici teknolojilerin kullanımı ilgili mevcut durum nedir ?

2.Mimarı Erişilebilirlik

Üniversitelerde Engellilere yönelik düzenlemeler
Binalar ve sınıflara erişim durumu nedir ?
Üniversite İçerisindeki diğer faaliyetlere ve toplumsal hayata katılım

3.İletişim

Birinci  yıldaki öğrencilerimiz için Oryantasyon Çalışmalarımız var mı?
Öğrenciler Arası İletişim Sorunları ve Çözüm Önerileri
Akademik Personel ve Öğrenciler Arasındaki İletişim Sorunları ve Çözüm Önerileri

4.İstihdam

İstihdama yönelik Ulusal ve uluslararası fırsatların farkındamıyız ?
İstihdama Yönelik Öğrencilerin Kaygıları
Sektörlerin engelli bireylerin istihdamına yönelik tutumu
Öğrencilerimize farklı staj imkanları sağlayabiliyormuyuz ?

5.EÖDK Birimlerinin işleyişi

EÖDK birimlerine bütçe ve ödenek ayrılması
Üniversitelerin EÖDK birimleri için bütçe yapılandırmaları
EÖDK Koordinatörlüklerin yapısal farklılıkları ve standardizasyonu
EÖDK koordinatörlerinin görev tanımı
Öğrencilerin EÖDK birimlerinde görev alması