Özet metin Word dosyasında aşağıda belirtilen kurallara göre hazırlanarak 29 Mart 2019 tarihine kadar https://easychair.org/conferences/?conf=e19 adresine gönderilmelidir.

 1. Özet metin Türkçe ve / veya İngilizce olarak hazırlanmalıdır.
 2. Özet metin 12 Punto ve Times New Roman fontu ile hazırlanmalıdır.
 3. Özet metni en fazla 250 kelimeden oluşmalı ve metin içerisinde giriş ve amaç,
  yöntem, bulgular ve sonuç bölümleri ile anahtar kelimeler (3-5 kelime) yer almalıdır.
 4. Yazar/yazarların unvanı, adı ve soyadı, kurumu ve iletişim bilgileri özet bildiride
  başlığın altında yer almalıdır.
 5. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde
  belirtilmelidir.
 6. Özet başlığındaki kelimelerin sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır (Kısaltmalar hariç).
 7. Bildiriler özet olarak kabul edilecektir. Yazarlardan ayrıca tam metin istenmeyecektir.
 8. Sözlü bildiriler için sunumu yapacak bildiri sahibinin kayıt olması gerekmektedir.
 9. Kabul edilen poster bildiri özetlerinin çalıştay poster sunum alanında yer alabilmesi
  için en az bir yazarın çalıştaya kayıt olması gerekmektedir.
 10. Bildiri özetleri son gönderim tarihi 20 Mart 2019 olup, elektronik sistem ilan edilen
  tarihte kapatılacaktır.
 11. Bilim kurulu tarafından poster olarak kabul edilen özetler engelsiz.yeditepe.edu.tr
  adresinden 30 Mart 2019 tarihinde duyurulacaktır.

Poster bildiri olarak kabul edilen özetler; basılı poster olarak aşağıdaki kurallara göre hazırlanmalıdır.

 1. Posterin maksimum boyutu 70 cm X 90 cm ve en az 2 m uzaklıktan okunabilir
  olmalıdır. Poster sunumu dikey olarak hazırlanmalıdır.
 2. Posterde bulunan tüm yazılar Times New Roman yazı karakterleri seçilmeli; başlık,
  yazar isimleri ve iletişim adresleri için en az 26-40 ve diğer bölümler için 16-18 punto
  büyüklükte kullanılmalıdır.
 3. Yazar/yazarların unvanı, adı ve soyadı, kurumu ve iletişim bilgileri poster bildiri başlığı
  altında ortalanarak kullanılmalıdır.
 4. Poster sahipleri poster basımlarını kendileri yaptıracaklardır.
 5. Posterler çalıştay komitesince belirlenecek numaralanmış panolara asılacaktır.
 6. Poster yapıştırma konusunda çalıştay komitesi görevlileri poster sahiplerine yardımcı
  olacaktır.