Değerli Katılımcılar;

Yeditepe Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan 13. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı’na sizleri davet etmenin heyecanı ve mutluluğu içindeyiz.

Bu çalıştayda; öğrencilerimizin eşit koşullarda üniversite yaşamına katılmalarına , donanımlı bireyler olarak iş yaşamına kazandırılmalarına nasıl daha iyi katkı verebiliriz bu konuları tartışmak istiyoruz. Bu kasamda farklı disiplinlerden 60 davetli konuşmacı çalıştayımıza katılmayı kabul ettiler, çok değerli bilgilerini, önerilerini bizlerle paylaşacaklar. Kuskusuz Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı’nın belki de çok önemli misyonu EÖDK birimlerinde görevli olan uzmanlar, sivil toplum kuruluşları üyeleri, akademisyenler ve tüm değerli katılımcıların da deneyimleri, öğrencilerimizin bildirimleri ile, üniversitelerimizin sorunları ve çözüm önerilerini konuşmak ve tartışmaktır. Bu kapsamda panel ve konferanslarla birlikte organize edilmiş olan yuvarlak masa çalışmalarında, erişilebilirlik, iletişim, istihdam ve EÖDK Birimlerinin işleyişi başlıkları altında yer alan kavramlar, süreçler konunun uzmanları ve öğrencilerimizle birlikte tartışma ve konuşma imkanı bulacağız.

13.Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı’nı ‘ Farklılıklarımızla Değişiyoruz, Gelişiyoruz’ sloganı ile sizlerle birlikte yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz, ancak değerli katkılarınız sayesinde bu çalıştayın amacına ulaşabileceğine inanıyoruz.

Saygılarımızla

Prof.Dr. Feryal SUBAŞI
Düzenleme Kurulu Adına